วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

งานมอบทุนฯผู้สอบได้บาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๔/พิธีทำสามีจิกรรม จจ.รจจ.ทป.จอ.รจอ. คณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย

พระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๕ เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เมตตานุเคราะห์มาเป็นประธานมอบทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้บาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๔ ระดับชั้นประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ.๘ ในการนี้ได้รับอนุเคราะห์จาก พระเดชพระคุณพระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค ๕ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมด้วย พร้อมทั้งเจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณรในจังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑,๔๐๐ รูป ร่วมอนุโมทนาด้วย
และในวันเดียวกันนี้ ได้จัดพิธีขอขมาสามีจิกรรม ต่อเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด ที่ปรึกษาจังหวัดทั้งสองรูป เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ ซึ่งถือว่าเป็นธรรมเนียบปฏิบัติที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย ในงานได้รับความอุปถัมภ์ถวายภัตตาหาร และปัจจัยจาก คุณสิทธิ พร้อมครอบครัว ขออนุโมทนาไว้ ณ ที่นี้ด้วย..

แชมป์บาลีคณะจังหวัดสุโขทัย

DSCF2274 สำนักศาสนศึกษาวัดสังฆาราม แชมป์บาลีสอบได้มากที่สุดในจังหวัดสุโขทัย และภาค ๕ รวมทุกชั้นทุกประโยค จำนวน ๒๑ รูป
โดย..ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจาก พระเดชพระคุณพระสุขวโรทัย เจ้าสำนักฯ สาธุชนชาวบ้านด่านลานหอย และท่านอาจารย์พระมหาพรเทพ ตนฺติปาโล ป.ธ.๗ อาจารยใหญ่/สอน/สั่ง/บังคับ/เอาใจใส่ เป็นอย่างดี เราขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วยครับ..!DSCF2352
รวมจำนวนผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง สำนักเรียนคณะจังหวัดสุโขทัย ๓๗ รูป ๑. สำนักศาสนศึกษาวัดสังฆาราม ๓๑ รูป ๒. สำนักศาสนศึกษาวัดราษฏร์ศรัทธาธรรม ๑๐ รูป ๓. สำนักศาสนศึกษาวัดพิพัฒน์มงคล ๓ รูป(แต่มีสามเณรสอบได้ประโยค ป.ธ.๘ ด้วย..+555+) ๔. สำนักศาสนศึกษาวัดหนองโว้ง พระอารามหลวง ๒ รูป สำนักศาสนศึกษาวัดราชธานี ๑ รูป
สถิติเป็นที่น่ายินดียิ่ง และหวังว่าปีหน้าคงจะมีข่าวดีมากกว่าปีนี้ครับ..!

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ประวัติแม่กองบาลีสนามหลวง

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)

ชาติภูมิ
เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มีนามเดิมว่า ช่วง นามสกุล สุดประเสริฐ เกิดเมื่อวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีฉลู บ้านเลขที่ ๓๒ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นบุตรของนายมิ่ง และนางสำเภา สุดประเสริฐ มีพี่น้อง ๔ คน คือ
๑. นายสี สุดประเสริฐ พ.ศ. ๒๔๖๖
๒. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง สุดประเสริฐ) พ.ศ. ๒๔๖๘
๓. น.ส.แฉล้ม สุดประเสริฐ พ.ศ.๒๔๗๑ (ถึงแก่กรรม พ.ศ. ๒๔๙๒)
๔. นายจำปี สุดประเสริฐ พ.ศ. ๒๔๗๓ (ถึงแก่กรรม พ.ศ. ๒๕๔๗)
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ นายมิ่ง สุดประเสริฐ ได้ถึงแก่กรรม นางสำเภา ซึ่งมีลูกเล็ก ๆ หลายคน ต้องรับภาระครอบครัวอย่างหนัก ต่อมานายคต เจริญผล ได้เข้ามาช่วงแบ่งเบาภาระและสมรสกับนางสำเภา มีบุตรธิดาด้วยกัน เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงมีน้องร่วมอุทรมารดาอีก ๔ คน คือ
๑. นางอรุณ นาคมีพิษ พ.ศ. ๒๔๗๖
๒. นายบุญส่ง นาคมีพิษ พ.ศ. ๒๔๗๙
๓. นางทองใบ สนั่นทุ่ง พ.ศ. ๒๔๘๒
๔. น.ส.สังเวียน เจริญผล พ.ศ. ๒๔๘๖
เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์
บรรพชา

http://www.watpaknam.org/history/detail.php?op=LPSomdej

จดหมายจาก bloggre

โครงการความร่วมมือสหบาลีคณะสงฆ์สุโขทัย สวัสดี..เพื่อสหธรรมิกทุกท่าน ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ Bloggre.com ในนาม sahabali.blogspot.com โครงการร่วมมือสหบาลี เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาบาลีในจังหวัดสุโขทัย แก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาบาลี ทั้งด้านบุคคลากรผู้สอน และผู้สนใจเข้ารับการศึกษา ซึ่งทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ทุกด้าน โดยติดตามความเคลื่อนไหวจากเว็บบลอกนี้..!!

Add comment

Music VDO

สุดยอดภาษา